Witamy w Misiowej Krainie

Misiowa Kraina to miejsce, które stworzyliśmy z myślą o najważniejszych ludziach – naszych dzieciach. Każde dziecko, które wejdzie do bajkowej krainy zamieszkiwanej przez misie, czeka wspaniała przygoda – poznawanie nowych przyjaciół, odkrywanie tajemnic otaczającego świata oraz przygotowanie do dalszych, bardziej dorosłych, etapów edukacji.

Nie zapominamy jak ważna dla maluchów jest zabawa – to przez zabawę uczymy i wychowujemy wszystkie nasze małe misie, które w Misiowej Krainie znajdą swój drugi dom.

Zapraszamy do wirtualnej wędrówki po naszej stronie internetowej oraz do osobistej wizyty w Misiowej Krainie. O tym jak do nas trafić dowiesz się klikając w zakładkę Kontakt.

Żłobek Misiowa Kraina jest wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Gminę Wrocław pod numerem 140 i 202. Placówka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Organ nadzorujący żłobek:
Urząd Miejski Wrocławia
Departament Spraw Społecznych
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław
III piętro, pok. 347
tel. +48 71 777 77 60
faks +48 71 777 79 94
e-mail: wzd@um.wroc.pl

Punkt Przedszkolny Misiowa Kraina jest wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Gminę Wrocław, pod numerem 122/2014. Działając jako placówka oświatowa, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U z 2014 r., poz. 803).

Żłobek i Punkt Przedszkolny Misiowa Kraina pomyślnie przeszły odbiory straży pożarnej i SANEPIDU.