Diagnoza i terapia logopedyczna

Nasi wychowankowie są pod stałą opieką logopedyczną. Celem działań logopedycznych w naszej placówce jest dbanie o prawidłowy oraz jak najlepszy rozwój mowy pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym. Poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia rozwijamy u dzieci zdolność płynnego wypowiadania się oraz logicznego myślenia. Usprawniając artykulatory mowy usuwamy wady wymowy oraz inne zaburzenia mowy. Dbając o prawidłową wymowę wpływamy na kształtowanie takich cech charakteru u dziecka jak pewność siebie, otwartość, łatwość w nawiązywaniu kontaktów.