Edukacja artystyczna

Głównym założeniem edukacji artystycznej jest wspomaganie i stymulowanie kreatywności u dzieci. Poprzez różnorodne zajęcia i zabawy związane z rysunkiem, muzyką, tańcem, malarstwem i rzeźbą rozwijamy w naszych Wychowankach wrażliwość na piękno i sztukę.

Nasi nauczyciele mając na uwadze indywidualne uzdolnienia dziecka systematycznie stymulują ich rozwój. Mają na uwadze, że edukacja artystyczna ma funkcje terapeutyczną jedną z metod stosowaną w naszej pracy jest metoda malowania dziesięcioma palcami (Finger Paiting) stworzona przez R.F. Show. Jej celem jest nie tylko pobudzenie u dziecka ekspresji plastycznej, ale również wspomaganie pokonywania lęków różnego pochodzenia oraz wzmacnia wiary we własne siły.