Edukacja językowa

Program edukacyjny ma na celu wprowadzenie dzieci w świat słów. Obejmuje ona elementy nie tylko języka polskiego, ale również języka angielskiego i niemieckiego. Doceniamy wagę wprowadzania nauki języków obcych w wieku przedszkolnym. Dlatego edukacja językowa w zakresie języków obcych odbywa się poprzez zabawę, słuchanie bajek, śpiewanie piosenek oraz poznawanie słownictwa z najbliższego otoczenia dziecka. Pragniemy, aby dziecko zdobywało w tym zakresie wiedzę adekwatną do tego stopnia rozwoju.

Sukcesem w nauce języków jest solidna podstawa językowa. Ten fundament pragniemy budować w odniesieniu do języka polskiego. Przy współpracy z logopedą kształtujemy u dzieci poprawną wymowę i umiejętność wypowiadania się, a wraz z tym przygotowujemy dzieci do nauki czytania i pisania.

Naukę czytania i pisania realizujemy zgodnie z założeniami glottodydaktyki, metody opracowanej przez prof. dr hab. Bronisława Rocławskiego oraz „Metody Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz.

Dostosowując do indywidualnych umiejętności dziecka, we właściwym dla siebie tempie, każde dziecko przygotowywane jest do podjęcia nauki czytania i pisania.

Szeroka i ciekawa gama zabaw glottodydaktycznych prowadzi każde dziecko do nabycia i utrwalenia umiejętności czytania ze zrozumieniem, a także swobodnego kreślenia liter w liniaturze. Jest to metoda nauki czytania i pisania dająca dziecku największe szanse powodzenia w późniejszej karierze szkolnej.