Edukacja moralno-społeczna

Edukację moralno-społeczną realizujemy w oparciu o koncepcję wychowania wg Tomasa Gordona – „Wychowanie bez porażek” oraz Adele Faber i Elanie Mazlish (autorek wielu publikacji z zakresu pedagogiki, m.in. książki pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”).

Dbając o dobre relację społeczne uczymy naszych Wychowanków jak rozpoznawać, wyrażać i akceptować własne uczucia, jak w akceptowalny dla społeczeństwa sposób (np. poprzez negocjację, kompromis) rozwiązywać konflikty.

Poprzez ciągłą pracę z dzieckiem wspieramy jego autonomiczność oraz zachęcamy je do samodzielnego myślenia. Relacje w naszej placówce opierają się na wzajemnym szacunku, na aktywnym słuchaniu, na poszanowaniu wzajemnych potrzeb.