Edukacja zdrowotna

Zdrowie – według Światowej Organizacji Zdrowia – to nie tylko brak choroby, ale także stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego.

Mając na uwadze wszystkie te aspekty, a także świadomość, że wiek przedszkolny dla człowieka jest tym momentem, w którym kształtują się jego obecne i przyszłe zachowania prozdrowotne, Misiowa Kraina jest punktem przedszkolnym:

„Promującym zdrowie i zamiłowanie do aktywności ruchowej”.

Celem realizowanej przez nas edukacji zdrowotnej jest ukazanie dzieciom wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponują, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności, kształtowanie odpowiednich postaw i nawyków higienicznych, uczenie bezpiecznych zachowań w sytuacjach codziennych i trudnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

Zamiłowanie do aktywności ruchowej zamierzamy propagować w oparciu o metody twórcze Rudolfa Labana, Carla Orffa, A.M. Kniessów i metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Polegają one na spontanicznych zabawach i ćwiczeniach wzbogacających doświadczenia dziecka, wyzwalających w nich inicjatywę, kreatywność, fantazję i radość z ćwiczenia, integrujących muzykę, słowo i ruch, rozwijających umiejętność współpracy z drugim człowiekiem, odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i kolegi oraz ukazujących świadomość własnego ciała, przestrzeni i działania w niej.