Kadra

W trosce o prawidłowy rozwój dzieci, w Misiowej Krainie zatrudniamy serdeczne, troskliwe, kreatywne, odpowiedzialne i umiejące nawiązać kontakt z małym człowiekiem osoby, które w ciekawy i przystępny sposób odkrywają przed nim świat. Wszyscy nasi wychowawcy są doświadczeni w pracy pedagogicznej jako nauczyciele lub wychowawcy przedszkolni i z pasją realizują swoje powołanie do opieki nad dzieckiem, cały czas podnosząc swoje kwalifikacje.

Pracę wychowawców wspomagają prowadzący zajęcia indywidualne i ruchowe oraz stale obecny w placówce logopeda.