Misja

Okres dzieciństwa to czas tworzenia fundamentu człowieka. W Misiowej Krainie dbamy, by ten fundament był mocny i trwały, służył za podstawę wzrostu i rozwoju każdego dziecka. Przyczynianie się do budowy tego fundamentu daje nam ogromną radość, jest powodem naszej dumy.

Budzimy w naszych maluchach dusze odkrywców, inspirujemy je do dokonywania własnych odkryć i umiemy docenić ich wagę. Jesteśmy głęboko przekonani, że „odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne – najtrwalsze, najpewniejsze i najświetniejsze ze zdobyczy” (K. Przerwa-Tetmajer).

W dzieciach dostrzegamy człowieka jako całość stworzoną z wielu elementów. Potrafimy wyszczególnić te elementy, odnaleźć mocne i słabe strony naszych wychowanków, a przez to lepiej wspierać ich prawidłowy rozwój na płaszczyznach psychicznej, intelektualnej, ruchowej i psychoruchowej.

W najpełniejszy sposób przygotowujemy nasze maluchy do postawienia pierwszych poważnych kroków w ich małym dorosłym świecie – rozpoczęcia nauki w szkole – w szczególności przez wprowadzenie ich do świata liter i cyfr.

Tworzymy dzieciom warunki, w których kształtują prawidłową mowę, nawiązują kontakty międzyludzkie oraz uczą się funkcjonowania w społeczeństwie.

Pamiętamy, że tylko w zdrowym ciele mieszka zdrowy duch, stąd tak ważne jest dla nas kształtowanie u naszych podopiecznych prawidłowej postawy ciała i aktywne spędzanie czasu.

Wiemy jak ważną rolę w świecie dzieci pełnią autorytety, dlatego chcemy po nie sięgać, aby w pełni realizować wartości, którymi się kierujemy. Z tego powodu naszą misją jest pomoc największym bohaterom dziecięcego świata w wychowaniu ambitnych, szlachetnych i dobrych ludzi. Tymi bohaterami dla dzieci są ich rodzice.