Oferta cenowa

Opłaty w Żłobku i Punkcie Przedszkolnym Misiowa Kraina

1. Wpisowe – jednorazowa opłata wynosząca 450 zł.

Jeśli do placówki uczęszcza rodzeństwo, wpisowe dla kolejnego dziecka wynosi 50% podstawowej stawki.

2. Czesne – opłata miesięczna

Żłobek – opłata wynosi 1250(miejsca dotowane przez Gminę Wrocław w ramach powszechnej i otwartej rekrutacji 650 zł).

Punkt przedszkolny – opłata jest zależna od ilości godzin pobytu dziecka w punkcie:

a) jeśli pobyt dziecka nie przekracza 10 godzin, opłata wynosi 750 zł;
b) jeśli pobyt dziecka nie przekracza 5 godzin, opłata wynosi 650 zł.

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę ponad ustaloną liczbę godzin wynosi 30 zł.

W ramach czesnego realizujemy zajęcia szachowe, umuzykalniające, logorytmikę i język angielski. Zajęcia, które są prowadzone indywidualnie lub na życzenie rodziców podlegają indywidualnej wycenie.

3. Zajęcia indywidualne - opłata ustalana indywidualnie, w zależności od rodzaju i częstotliwości zajęć.

Odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu w zależności od rodzaju zajęć.

Zajęcia indywidualne są przeprowadzane z myślą o potrzebach każdego dziecka oraz jego zainteresowaniach.

Nauczyciel prowadzący może zasugerować, po wcześniejszej obserwacji dziecka, które zajęcia przyczynią się do jego rozwoju psychofizycznego oraz pomogą pielęgnować jego talenty.

Ofertą zajęć indywidualnych objęte są zarówno zajęcia przewidziane w naszym Programie, jak i poza niego wykraczające, dostosowane do zainteresowań dziecka i służące rozwijaniu jego unikalnych talentów.

4. Wyżywienie - opłata za dzienne wyżywienie wynosi 17 zł (więcej informacji w zakładce Wyżywienie.

Jeśli dziecko jest objęte dietą bezglutenową – 20 zł, bezmleczną – 18 zł, wegetariańską – 18 zł.