Oferta cenowa

Opłaty w Misiowej Krainie Żłobku i Punkcie Przedszkolnym

1. Wpisowe – jednorazowa opłata wynosząca 400 zł.

Jeśli do placówki uczęszcza rodzeństwo wpisowe wynosi 50% podstawowej stawki od każdego dziecka.

2. Czesne – opłata miesięczna

Żłobek – opłata wynosi 950 zł.

Punkt przedszkolny – opłata jest zależna od ilości godzin pobytu dziecka w punkcie:

a) jeśli pobyt dziecka nie przekracza 10 godzin, opłata wynosi 800 700 zł.
b) jeśli pobyt dziecka nie przekracza 5 godzin, opłata wynosi 720 600 zł.

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę ponad ustaloną liczbę godzin wynosi 15 zł.

W ramach czesnego realizujemy wszystkie zajęcia z wyjątkiem zajęć, które są prowadzone indywidualnie lub na życzenie rodziców.

3. Zajęcia indywidualne - opłata ustalana indywidualnie, w zależności od rodzaju i częstotliwości zajęć.

Odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu w zależności od rodzaju zajęć.

Zajęcia indywidualne są przeprowadzane z myślą o potrzebach każdego dziecka oraz jego zainteresowaniach.

Nauczyciel prowadzący może zasugerować po uprzednich obserwacjach dziecka, które zajęcia przyczynią się do jego rozwoju psychofizycznego oraz pomogą pielęgnować jego talenty.

Ofertą zajęć indywidualnych objęte są zarówno zajęcia przewidziane w naszym Programie, jak i poza niego wykraczające, dostosowane do zainteresowań dziecka i służące rozwijaniu jego unikalnych talentów.

4. Karnety - istnieje możliwość doraźnej opieki nad dzieckiem.

Oferta obejmuje możliwość wykupienia karnetów godzinowych, do wykorzystania w terminie 1 miesiąca od dnia zakupu, w następujących wariantach:

a) 10 godz. – 100 zł
b) 20 godz. – 200 zł
c) 30 godz. – 280 zł
c) 45 godz. – 450 zł

Opieka doraźna – godzinowa:

a) pierwsza godzina opieki nad dzieckiem – 20 zł
b) każda następna – 15 zł

W cenę karnetu nie jest wliczone wyżywienie.

5. Wyżywienie - opłata za dzienne wyżywienie wynosi 14,50 zł (więcej informacji w zakładce Wyżywienie.

Jeśli dziecko jest objęte dietą bezglutenową – 15 zł, bezmleczną – 15 zł, wegetariańską – 14,50 zł.