Plan dnia

Godziny Dzieci młodsze Dzieci starsze
7:008:15 SCHODZENIE SIĘ DZIECI :

 • zabawy twórcze (dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne),
 • praca indywidualna, wspierająca rozwój dziecka,
 • przygotowanie pomocy do zajęć,
 • czynności porządkowe
8:208:40 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe (przy muzyce, ze śpiewem), zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania
8:409:00 ŚNIADANIE:
kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku
9:009:10 Czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć

Dzieci
młodsze
 

9:109:40

Dzieci
starsze
 

9:1010:10

ZINTEGROWANA DZIAŁALNOŚĆ   EDUKACYJNA W OKREŚLONYCH OBSZARACH ZGODNYCH Z REALIZOWANĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ:
Zajęcia z poszczególnych edukacji:

 • edukacja zdrowotna, przyrodnicza, ekologiczna,
 • edukacja językowa, matematyczna, artystyczna (plastyczna, muzyczna, techniczna)
 • edukacja społeczna, wprowadzanie w świat wartości
10:1010:20 Przygotowanie do wyjścia na powietrze, czynności samoobsługowe i organizacyjne
10:20-11:50 AKTYWNOŚĆ JEDNOLITA I ZRÓŻNICOWANA INSPIROWANA PRZEZ NAUCZYCIELA (w sali lub na powietrzu):

 • spacery i wycieczki /obserwacje przyrodnicze, prace w ogrodzie, zabawy terenowe w pobliskim parku.W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych:
 • zabawy, gry sportowe /ćwiczenia kształtujące postawę ciała
11:50-12:00 Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu
12:00-12:30 Obiad, przygotowanie do leżakowania Obiad, czynności porządkowe po obiedzie

12:30–14:00

12:3013:00 Odpoczynek w formie leżakowania Słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej, zajęcia i zabawy wyciszające
13:0014:00 Zabawy inicjowane przez nauczyciela, zabawy swobodne dzieci: zabawy integracyjne, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne/praca indywidualna i zespołowa w sali i w ogrodzie
14:00-14:20 Czynności higieniczne i samoobsługowe
14:20-14:50 Zajęcia dodatkowe
14:5015:10
16:4016:55
Podwieczorek I
Podwieczorek II – w zależności od potrzeb dziecka
15:1017:30 ZABAWY STYMULUJĄCE AKTYWNOŚĆ DZIECKA:

 • integracyjne, tematyczne, ruchowe, badawcze, dydaktyczne,
 • praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka (kompensowanie deficytów rozwojowych, praca z dzieckiem zdolnym),
 • obserwacje przyrodnicze (w sali i w ogrodzie)