Colleagues Job Offer Job Workplace Job Search

Poszukujemy zaangażowanych, kreatywnych osób, które z przyjemnością zatrudnimy!

Jeżeli znacie Państwo godną polecenia osobę lub sami jesteście jesteście zainteresowani pracą na stanowisku wychowawcy przedszkolnego/opiekuna w żłobku – zapraszamy do kontaktu lub polecania naszej placówki.

Oferujemy dobre i stabilne warunki pracy – po okresie próbnym, kiedy lepiej się poznamy, zatrudnienie na umowę o pracę, wynagrodzenie, które będzie satysfakcjonować obie strony (a więc pracownik też będzie z niego zadowolony).

Szukamy osób, które wykazują inicjatywę – chcą się szkolić, rozwijać a opiekując się dziećmi oddają najlepszą część siebie. Z tymi szkoleniami to nie pusty slogan – ostatnio nasi pracownicy brali udział w konferencji „Pozwólmy dzieciom pięknie mówić”, ćwiczyli się w udzielaniu pierwszej pomocy, czy organizowaniu zabaw z chustą Klanza. Jesteśmy otwarci na pomysły, ponieważ zależy nam, żeby Misiowa Kraina była jeszcze fajniejszym miejscem, z jeszcze ciekawszymi zajęciami dla dzieci. Dlatego serdecznie zapraszamy do kontaktu!

KLAUZULA RODO

W celu umożliwienia przetwarzania danych osobowych, proszę o wyrażenie w zgłoszeniu aplikacyjnym jednej ze zgód, w zależności od preferowanego okresu przetwarzania:

1. „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach rekrutacji oraz przez czas trwania postępowania rekrutacyjnego i usunięcie ich po jego zakończeniu”

albo

2. „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb kolejnych rekrutacji, nie dłużej jednak niż jeden rok od dnia ich przesłania administratorowi”

Powyższa zgoda – niezależnie, w której formie udzielona – może być w każdym momencie cofnięta przez przesłanie informacji o cofnięciu zgody na adres: kontakt@misiowakraina.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podanie tych danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, stanowi jednak warunek przeprowadzenia rekrutacji, w wyniku której może zostać zawarta umowa o pracę/współpracę. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym ich cofnięcie, spowoduje usunięcie tych danych i zakończenie procesu rekrutacji względem kandydata.

W okresie przetwarzania tych danych przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administratorem danych osobowych jest Anna Miś, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Miś, ul Gwiaździsta 8/6, 53-413 Wrocław, e-mail: kontakt@misiowakraina.com, tel.: 609 713 480.