Rekrutacja / Zapisy

Zapisy i zasady rekrutacji

Zapisy do Żłobka i Punktu Przedszkolnego Misiowa Kraina odbywają się według następujących zasad:

  • rekrutacja trwa cały rok kalendarzowy – jeśli w grupie są wolne miejsca Państwa dziecko może dołączyć do niej w dogodnym dla Państwa czasie,
  • żłobek przyjmuje dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia,
  • punkt przedszkolny przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

W celu zapisania dziecka do Żłobka i Punktu Przedszkolnego Misiowa Kraina należy:

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy (poniżej),
  • podpisać umowę,
  • wypełnić kartę informacyjną,
  • dokonać wpłaty – wpisowego oraz czesnego.

Formularz zgłoszeniowy:

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Dane dziecka:

Imię i nazwisko: *

Data urodzenia (format: RRRR-MM-DD, np. 2009-01-26): *

Miejsce urodzenia: *

PESEL: *

Adres zamieszkania (ulica nr, kod, miasto): *

Dane rodziców/prawnych opiekunów:

Imię i nazwisko matki: *

Imię i nazwisko ojca: *

Telefon kontaktowy: *

Twoje imię i nazwisko: *

Adres email: *

Uwagi

* Wypełnienie i przesłanie na adres: kontakt@misiowakraina.com jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z procesem rekrutacji, danych osobowych dziecka oraz danych rodziców (opiekunów prawnych), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.