Rekrutacja / Zapisy

Zapisy i zasady rekrutacji

Zapisy do Żłobka i Punktu Przedszkolnego Misiowa Kraina odbywają się według następujących zasad:

  • rekrutacja trwa cały rok kalendarzowy – jeśli w grupie są wolne miejsca Państwa dziecko może dołączyć do niej w dogodnym dla Państwa czasie,
  • żłobek przyjmuje dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia,
  • punkt przedszkolny przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

W celu zapisania dziecka do Żłobka i Punktu Przedszkolnego Misiowa Kraina należy:

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy (poniżej),
  • podpisać umowę,
  • wypełnić kartę informacyjną,
  • dokonać wpłaty – wpisowego oraz czesnego.

Formularz zgłoszeniowy:

Podanie poniższych danych jest dobrowolne. Proszę jednak wypełnić wszystkie pola oznaczone * dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. Przekazanie poniższych danych pozwoli na zakwalifikowanie dziecka do odpowiedniej grupy przedszkolnej oraz umożliwia kontakt z rodzicami w czasie rekrutacji.

Dane dziecka:

Imię i nazwisko: *

Data urodzenia (format: DD-MM-RRRR, np. 26-01-2009): *

Dane rodziców/prawnych opiekunów:

Imię i nazwisko matki: *

Imię i nazwisko ojca: *

Telefon kontaktowy: *

Adres email: *

Uwagi

* Wypełnienie, akceptacja tej zgody i naciśnięcie przycisku "wyślij" spowoduje przesłanie ww. danych na adres: kontakt@misiowakraina.com. Powyższe działania oznaczają dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzane ww. danych przez Annę Miś, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anna Miś, ul. Gwiaździsta 8/6, Wrocław, wyłącznie w celu rekrutacji do żłobka lub punktu przedszkolnego i zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
W okresie przetwarzania tych danych przysługuje mi prawo do:
- żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Ta zgoda może być w każdym momencie cofnięta przez ponowne przesłanie tego formularza z informacją o cofnięciu zgody w polu "Uwagi" lub przesłaniem maila na adres: kontakt@misiowakraina.com z informacją o cofnięciu zgody na przetwarzanie określonych danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.