Rytmika / Zajęcia taneczne / Zumba

Poprzez zajęcia związane z muzyką, tańcem i ruchem uczymy dzieci korzystania z ich wrodzonej muzykalności. W ten sposób kształtuje się ich osobowość, przełamywane są bariery interpersonalne, pobudzana jest kreatywność i wyobraźnia dziecka. Mali tancerze poprawiają swoją koordynację ruchową, zwinność i sprawność fizyczną oraz wypracowują poprawne nawyki ruchowe i doskonalą umiejętność pracy w grupie.

W ramach programu tanecznego, który jest uzupełnieniem edukacji artystycznej, łączymy zumbę, salsation, rytmikę i zabawy taneczne oraz wprowadzamy elementy tańców latynoamerykańskich (samba, cha-cha, paso doble, jive) i standardowych (walc angielski, tango, walc wiedeński, fokstrot, quickstep).